15 listopada 2018

Zebranie Rodziców

Wychowanie to nie tyle nauczenie dziecka pożądanych zachowań, co przede wszystkim relacja – to dzięki niej dziecko będzie z nami współpracować w poczuciu bezpieczeństwa, lub nie. Rozmawialiśmy o tym podczas zebrania półrocznego zorganizowanego przez Dyrekcję szkoły.