Jak co roku rozmawialiśmy o najbliższych relacjach – jak dzięki nim żyć pięknie? Jak je budować w satysfakcjonujący dla nas obojga sposób?

  • Prawdziwa miłość – czym jest a czym nie jest; jak kochać się prawdziwie w codzienności
  • Mówimy czy rozmawiamy – nie ma dobrego związku bez dobrej komunikacji
  • Seks z górnej półki – mało słów, wiele rozczarowań
  • Nie tylko lukier – jak sprawić by konflikty raczej nas wzmacniały niż niszczyły